Biosignal Challenge 2017


 

Foto01.jpg

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Biosignal Challenge 2017

                Do soutěže bylo přihlášeno celkem 16 prací:
                7x ČVUT FEL BMII,
                6x ČVUT FEL EK,

                1x VŠCHT Praha,
                1x ČVUT FBMI Kladno,
                1x VÚT FEKT Brno.

 

Foto02.jpg

Nejlepším řešitelům blahopřeje Ing. Jan Daněk

                Šest nejlepších řešitelů:

                Michaela Benešová - ČVUT FEL BMII

                Miroslav Domankuš - ČVUT FEL BMII

                Jana Kaštánková - ČVUT FEL BMII

                Vojtěch Kumpošt - ČVUT FEL BMII

                Anastasia Kozitsyna - ČVUT FEL EK

                Andrea Beháňová a Petr Nejedlý - VUT FEKT Brno

 

Foto03.jpg

 

 

 

 

Doc. MUDr. Přemysl Jiruška, PhD. z Fyziologického ústavu AV ČR předává 3. cenu Miroslavu Domankušovi

 

Foto04.jpg

 

 

 

 

Petr Nejedlý a Andrea Beháňová dostávají 2. cenu od Ing. J. Daňka, ředitele Humusoftu

 

 

 

Foto05.jpg

 

 

 

 

Petr Nejedlý

 

Foto06.jpg

 

 

 

 

Andrea Beháňová a Petr Nejedlý při prezentaci svého algoritmu

 

 

Foto07.jpg

 

 

 

 

Proděkan FEL ČVUT doc. Ing. Jiří Jakovenko, PhD. předává 1. cenu Vojtěchu Kumpoštovi

 

Foto08.jpg

 

 

 

 

Vítěz Biosignal Challenge 2017, Bc. Vojtěch Kumpošt, popisuje princip svého detekčního algoritmu

 


Foto by SVTI FEL ČVUT 2017