Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze,
Neurologická klinika 1. LF UK,
HUMUSOFT
a MathWorks

vyhlašují studentskou soutěž

BIOSIGNAL CHALLENGE 2018

^00DCD9386018AD8CFE8E996826EC4938F8B265ABBAB14E18F5^pimgpsh_fullsize_distr

detekce Parkinsonovy choroby pomocí řečových promluv
v programovém prostředí MATLAB

soutěže se mohou zúčastnit studenti všech středních a vysokých škol
v České republice a na Slovensku zasláním výsledného řešení


 

Pravidla soutěže:

a)     všechny algoritmy musí být naprogramovány v prostředí MATLAB

b)     začátek soutěže bude 1. března 2018, kdy budou zveřejněny nově trénovací signály

c)      zadání soutěže

d)     trénovací signály data.zip

e)     do 20. května 2018, 24:00 odešlete na adresu biosignalchallenge@fel.cvut.cz :

           - všechny zdrojové soubory detekce ve formátu *.m

           - zprávu s popisem všech použitých technik a odkazy na zdroje

f)      výsledky budou zveřejněny na webovských stránkách a v prostorách ČVUT FEL
v týdnu od 28. května do 1. června 2018

g)     na základě celkových výsledků budou v kategorii pro magisterské studenty vyhlášena a odměněna první tři místa formou finančního daru:
1. místo 400,- USD, 2. místo 350,- USD, 3. místo 250,- USD

h)     kategorie pro studenty středních škol a doktorského studia budou vyhodnoceny samostatně


Společnost MathWorks nabízí účastníkům soutěže licenci programu MATLAB na 1 rok ZDARMA

- viz sekce  "Complimentary software" na stránce:

https://www.mathworks.com/academia/student-competitions/biosignal.html

 

Kontakt: biosignalchallenge@fel.cvut.cz
Plakát soutěže ke stažení: plakat.pdf