Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze,
Neurologická klinika 1. LF UK,
HUMUSOFT
a MathWorks

vyhlašují studentskou soutěž

BIOSIGNAL CHALLENGE 2018

detekce Parkinsonovy choroby pomocí řečových promluv
v programovém prostředí MATLAB

soutěže se mohou zúčastnit studenti všech středních a vysokých škol
v České republice a na Slovensku zasláním výsledného řešení


 

Pravidla soutěže:

a)     všechny algoritmy musí být naprogramovány v prostředí MATLAB

b)     začátek soutěže bude 1. března 2018, kdy budou zveřejněny nově trénovací signály

c)      zadání soutěže

d)     trénovací signály data.zip

e)     do 20. května 2018, 24:00 odešlete na adresu biosignalchallenge@fel.cvut.cz :

           - všechny zdrojové soubory detekce ve formátu *.m

           - zprávu s popisem všech použitých technik a odkazy na zdroje

f)      výsledky budou zveřejněny na webovských stránkách a v prostorách ČVUT FEL
v týdnu od 28. května do 1. června 2018

g)     na základě celkových výsledků budou v kategorii pro magisterské studenty vyhlášena a odměněna první tři místa formou finančního daru:
1. místo 400,- USD, 2. místo 350,- USD, 3. místo 250,- USD

h)     kategorie pro studenty středních škol a doktorského studia budou vyhodnoceny samostatně


Společnost MathWorks nabízí účastníkům soutěže licenci programu MATLAB na 1 rok ZDARMA

- viz sekce  "Complimentary software" na stránce:

https://www.mathworks.com/academia/student-competitions/biosignal.html

 


Vyhodnocení soutěže:

do soutěže bylo zasláno 26 prací

ČVUT FEL BMII        

11x

ČVUT FEL EK           

11x

ČVUT FEL KYR

2x

ČVUT FBMI Kladno        

1x

tým VÚT FEKT Brno  

1x

Vítězné práce

tým VUT Brno
Filip Mívalt, Kamila Lepková, Andrea Beháňová

1. cena

Patricia Troppová, FEL BMII        

2. cena

Karel Kučera, FEL BMII

3. cena

Čestná uznání

Jan Ševčík

FEL BMII

Jana Ortová

FEL BMII

Ondřej Klempíř

FBMI

Jan Melechovský

FEL EK

Adam Zizien

FEL EK

Martin Dostál

FEL EK

FOTOGALERIE

Rozhovor redaktora Českého Rozhlasu Plus Martina Srpa s vítězi Biosignal Challenge 2018 - Kamilou Lepkovou a Filipem Mívaltem z VÚT Brno a prof. Romanem Čmejlou
(odvysíláno 31. května 2018, 14:35)


Odborná porota a organizační tým soutěže:

prof. Roman Čmejla, dr. Jan Rusz, dr. Radek Janča, dr. Michal Novotný, dr. Tereza Tykalová


Kontakt: biosignalchallenge@fel.cvut.cz
Plakát soutěže ke stažení: plakat.pdf