A2B31SMS – Syntéza multimediálních signálů

Anotace

Předmět uvádí do základů algoritmů syntézy zvuků (každodenních, hudebních a řečových), číslicových audio efektů a sonifikace. Syntetické multimediální signály se používají v moderních číslicových systémech, systémech virtuální reality, počítačových animacích, hrách a ve filmu. Teoretické koncepty z přednášek budou ve cvičeních doplněny praktickým programováním úloh v Matlabu.

Informace k předmětu

Garant, přednášející

Doc. Ing. Roman Čmejla, CSc.   cmejla@fel.cvut.cz

 

Cvičící

            Ing. Jan Hlavnička
            Ing. Michal Novotný

 

Rozvrh

Přednášky:     

pondělí  11:00 — 12:30 T2: A4-405

Cvičení:         

pondělí  12:45 — 14:15 T2: A4-405

         

pondělí  18:00 — 19:30 T2: A4-405

 

Literatura

Uvedený předmět nepokrývá žádná česká učebnice nebo skriptum. Řadu užitečných informací lze nalézt v textech a na webech zabývajících se číslicovým zpracováním signálů.

1.     Miranda, E.R.: Computer Sound Design, Focal Press, Oxford, 2002

2.     Dodge, Ch., Jerse, T.: Computer Music: Synthesis, Composition, and Performance, 2nd Edition, Wadsworth Publishing, 1997

3.     Zölzer, U.: DAFX - Digital Audio Effects, John Wiley & Sons, 2002

4.     Russ, M.: Sound Synthesis and Sampling (3rd Edition) Oxford: Focal Press, 2008

5.     Čmejla, R., Sovka, P.: Úvod do číslicového zpracování signálů - cvičení, ČVUT 2005

Zápočet

Účast v soutěži SYNTH CHALLENGE 2016

 

Hodnocení

Celkové hodnocení se bude skládat:

max 80 bodů za účast v soutěži (3 x úlohy po 20b.+ zpráva 20b)
max 20 bodů zkouška (10 x 2b.)
    + 10 bodů bonus za docházku

Zkoušky

pondělí 09.01.2017 12:00, m.405

pondělí 16.01.2017 12:00, m.405

pondělí 23.01.2017 12:00, m.405


Hodnocení

Celkové hodnocení se bude skládat:

max 80 bodů za účast v soutěži (3 x úlohy po 20b.+ zpráva 20b)
max 20 bodů zkouška (10 x 2b.)
    + 10 bodů bonus za docházku

 

Výsledné hodnocení:

  A ... 91 a  více

  B ... 81 až  90

  C ... 71 až  80

  D ... 61 až  70

  E ... 50 až  60

  F ...      < 50

 

Osnova předmětu

Týden

Datum

Téma

Výukové materiály

1

03-10-2016

Úvod do syntézy číslicových signálů

SMS01.txt
SMS01lab.txt

kvant.txt

Tom.wav

2

10-10-2016

Generování signálů a tabulkové syntézy

SMS02.pdf

SMS02.txt

SMS02lab.txt

nota.txt

banjo.wav

3

17-10-2016

Součtové syntézy

SMS03.pdf
SMS03lab.txt

4

24-10-2016

Fázový vokodér

SMS04.pdf

SMS04.txt

SMS04lab.txt

why11.wav

5

31-10-2016

Rozdílové syntézy

SMS05.pdf

SMS05.txt

SMS05lab.txt

jedna.wav

osum1.txt

6

07-11-2016

Formantové syntézy

SMS06.pdf

SMS06.txt

SMS06lab.txt

banjo.wav

7

14-11-2016

LPC „cross“ syntéza

SMS07.pdf
SMS07.txt
SMSlab07.txt

tom.wav

pet1.txt
why11.wav

kytara.wav
pokus2.wav
varhany.wav

piano.txt

8

21-11-2016

Modulační syntézy

SMS08.pdf
SMS08.txt

SMS08lab.txt

bonusy.pdf

9

28-11-2016

Konkatenační a granulační syntézy

NULA.ASC, JEDNA.ASC, DVE.ASC, TRI.ASC, CTYRI.ASC, PET.ASC, SEST.ASC, SEDU.ASC, OSUM.ASC, DEVE.ASC

Nelineární a tvarovací syntézy

SMS09.txt

SMS09.pdf

SMS09lab.txt
SMS10.txt

SMS10.pdf

SMS10lab.txt

10

05-12-2016

Efekty založené na časovém zpoždění

SMS11.pdf
SMS11.txt

SMS11lab.txt

scala.wav

tom.wav

koupelna.wav

rytmus.wav

fletna.wav

bici.wav

jaro.wav

jedna.wav

11

12-12-2016

Úvod do fyzikálního modelování

SMS12.txt

SMS12.pdf
SMS12lab.txt

12

02-01-2017

Sonifikace
Pure Data (Ing. Jan Kudláček)

PureData

13

V týdnu od
09-01-2017

Zápočet, vyhodnocení soutěže
SYNTH CHALLENGE 2016

 

 

Odkazy:

Základy MATLABu (zejména lekce 1-6)

Frekvenční popis klaviatury

Fyziologie slyšení a teorie ladění

 

http://music.columbia.edu/cmc/MusicAndComputers/

https://ccrma.stanford.edu/~jos/

http://homepages.abdn.ac.uk/mth192/pages/html/music.pdf

http://www.ee.columbia.edu/~dpwe/resources/matlab/

http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/Multimedia/

http://www.music.mcgill.ca/~gary/307/

http://www.cs.sfu.ca/~tamaras/intro468/

http://cnx.org/

http://amath.colorado.edu/pub/matlab/music/

http://en.wikipedia.org/wiki/

http://www.fon.hum.uva.nl/david/ma_ssp/doc/Klatt-1980-JAS000971.pdf

 


Poslední změna: 16. září, 2016

Contact:
Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
Department of Circuit Theory
Technicka 2, 166 27 Prague 6, Czech Republic
Phone: +420 2435 2236, e-mail: cmejla at fel.cvut.cz