A7B31ZZS - Základy zpracování signálů

Anotace

Úvodní předmět ke studiu číslicového zpracování signálů. Důraz je kladen na výklad a osvojení základních pojmů z DSP při použití praktických přístupů a reálných příkladů z různých vědních oborů (hudba, zpracování řeči, biomedicína, komunikační systémy). Pro řešení úloh je používán programový systém MATLAB, který poskytuje příjemné a snadno ovladatelné uživatelské prostředí s grafickým i zvukovým výstupem a dovoluje zpracování signálů v různých formátech.

Informace k předmětu

Garant, přednášející, cvičící

Doc. Ing. Roman Čmejla, CSc.   <cmejla at fel.cvut.cz>

Rozvrh

Přednášky a cvičení:     pondělí  od 11:00 v místnosti A4-405

Literatura

Uvedený předmět nepokrývá žádná česká učebnice nebo skriptum. Řadu užitečných informací lze nalézt v textech a na webech zabývajících se číslicovým zpracováním signálů.

1.     Čmejla, R., Sovka, P.: Úvod do číslicového zpracování signálů - cvičení. ČVUT Praha 2005.

2.     Uhlíř, J., Sovka, P., Čmejla, R.: Úvod do číslicového zpracování signálů. ČVUT Praha 2003.

3.     Zaplatílek, K., Doňar, B.: MATLAB - začínáme se signály. BEN 2006.

4.     McClellan, J.H, Schafer, R.W., Yoder, M.A..: DSP First, A multimedia Approach, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1998.

5.     Openheim, A.V., Schafer, R.W.: Discrete-Time Signal Processing. Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1998.

6.     Ambardar, A., Borghesani, C.: Mastering DSP Concepts using MATLAB. Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1998.

7.      http://www.dspguide.com/pdfbook.htm

Osnova předmětu

Týden

Datum

Téma

Výukové materiály

1

05-10-2015

P: Organizace předmětu a úvod do ZZS

C: Úvod do MATLABu

ZZS01.txt
ZZS01lab.txt

2

12-10-2015

P: Číslicové signály a jejich generování

C: Generování harmonických signálů

ZZS02.txt

ZZS02lab.txt

3

19-10-2015

P: Fourierovy řady,

    harmonická analýza a syntéza

C: Aditivní syntéza

ZZS03.pdf
ZZS03lab.txt
banjo.wav

4

26-10-2015

P: Aliasing, vzorkovací teorém, analýza 
    reálných signálů v časové oblasti

C: Krátkodobé charakteristiky signálů

ZZS04.pdf

ZZS04lab.txt

tom.wav

why11.wav

5

02-11-2015

P: Jednoduché číslicové filtry 1. řádu,
    diferenciátor, integrátor

C: Filtrace signálů

ZZS05.pdf

ZZS05lab.txt

emg.txt

jedna.wav

osum1.txt

6

09-11-2015

P: Číslicové filtry 2. řádu – rezonátory

C: Subtrakční syntéza

ZZS06.pdf

ZZS06lab.txt

banjo.wav

7

16-11-2015

P: Audio aplikace s číslicovými filtry,
    umělé dozvuky, audio efekty

C: Klouzavé průměry, hřebenové a
    fázovací filtry, Karplusův-Strongův
    algoritmus

ZZS07.pdf

ZZS07lab.txt

emg.txt

jedna.wav

osum1.txt

jaro.wav

8

23-11-2015

P: Vizualizace filtrace

C: zpracování obrazů pomocí 1-d filtrů

ZZS08.pdf

ZZS08lab.txt

miami.jpg

miami2.jpg

9

30-11-2015

P: Diskrétní Fourierova transformace,
    váhování, spektrální analýza, rozlišení

C: Spektrální analýza

ZZS09.pdf

ZZS09lab.txt

10

07-12-2015

P: Uživatelský návrh filtrů FIR a IIR
    vyšších řádů

C: Návrh FIR filtrů

ZZS10.pdf
ZZS10.txt

ZZS10lab.txt

spektrum.txt (m)

spektrum2.txt (m)

stem2.txt (m)

eeg.txt

data.txt

11

14-12-2015

P: Audio modulační syntézy

C: Kruhová modulace, AM, FM

ZZS12.pdf

ZZS12lab.txt

namety.pdf

12

04-12-2016

P: Biologické signály,
    systémy s převzorkováním

C: Decimace, interpolace, převzorkování

ZZS13.pdf

ZZS11.pdf

ZZS13.txt

ZZS13lab.txt

ZZS11lab.txt

ekg.txt

ekg_hfn.txt

ekg_lfn.txt

 

11-01-2016

P: Prezentace semestrálních prací

    Zápočet

 

 

 


Poslední změna: říjen, 2015

Contact:
Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
Department of Circuit Theory
Technicka 2, 166 27 Prague 6, Czech Republic
Phone: +420 2435 2236, e-mail: cmejla at fel.cvut.cz