Analýza experimentálních dat (B2M31AED)

Anotace


V rámci předmětu „Analýza experimentálních dat“ se studenti naučí aplikovat základní metody statistických analýz a strojového učení pro vyhodnocení a interpretaci dat. V rámci cvičení budou studenti zpracovávat a vyhodnocovat dílčí úlohy na reálných datech z oblasti zpracování signálů v neurovědách. V rámci semestrální práce budou studenti řešit komplexní úlohu a na závěr prezentovat výsledky jejich práce. Cílem předmětu je studenty seznámit s praktickým využitím základních statistických metod a také naučit je kriticky myslet a získat dovednosti při samostatném řešení praktických úkolů.

Literatura[1] Vidakovic B. Statistics for bioengineering sciences: with Matlab and WinBUGS support. New Yourk: Springer, 2011.
[2] Hastie T, Tibshirani R, Friedman JH. The elements of statistical learning : data mining, inference, and prediction: with 200 full-color illustrations. New York: Springer, 2001.
[3] Meloun M, Militký J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha: Academia, 2004. [PDF]

Základní informace k předmětu


Garant a přednášející: Ing. Jan Rusz, Ph.D. (ruszjan at fel.cvut.cz)

Vedení laboratoře: Ing. Martin Kaňok (kanokma1 at fel.cvut.cz)

Rozvhr:
 • Přednášky (T2:A4-405): čtvrtek 12:45-14:15
 • Cvičení (T2:A4-405): čtvrtek 14:30-16:00

  Pravidla pro hodnocení a podmínky udělení zápočtu


  PODMÍNKOU ZÁPOČTU JE VYPRACOVÁNÍ A ODPREZENTOVÁNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
 • Zadání semestrální práce je pro každou dvojici studentů individuální.

  Celkové hodnocení zkoušky se bude skládat:
 • 20 bodů - práce na cvičeních v semestru (10 cvičení x 2 body)
 • Bonus max 20 bodů - termínované domácí bonusové úlohy bodované dle obtížnosti
 • 30 bodů - kvalita zpracování a obsah odevzdané semestrální práce
 • 10 bodů - prezentace výsledků (poslední týden výuky)
 • 10 bodů - posudek na semestrální práci zadaného kolegy
 • 30 bodů - zkouška (3 otázky x 3 body)

  Výsledné hodnocení:
 • A ... 91 až 100+
 • B ... 81 až 90
 • C ... 71 až 80
 • D ... 61 až 70
 • E ... 51 až 60
 • F ... < 50

  Varianty semestrálních prací


  Budou vyhlášeny po skončení přednášky číslo 7 (Vícerozměrná ANOVA).

  Termíny zkoušek


  Budou doplněny před koncem semestru.

  Studijní materiály


  1. týden (26.9.2019):
 • Úvod do analýzy experimentálních dat [PDF]
 • Seznámení s daty z oblasti zpracování signálů v neurovědách [PDF]

  Cvičení: Úvod do prostředí Matlab [m-file]
  Návod k načtení dat: [Datasheat cheat]

  2. týden (3.10.2019):
 • Úvod do statistiky (základní statistické parametry, pravděpodobnostní distribuce, vykreslení statistických dat) [PDF] [Matlab code]

  Cvičení: Úvod do statistiky [PDF] [Data]

  3. týden (10.10.2019):
 • Testování hypotéz (skupinové rozdíly, párové testy, velikost účinku) [PDF] [Matlab code]

  Cvičení: Skupinové rozdíly [PDF] [Data]

  4. týden (17.10.2019):
 • Korelace (Testování normality dat, parametrické vs. neparametrické testy) [PDF] [Matlab code]

  Cvičení: Korelace [PDF] [Data]

  .
  .
  .


  14. týden (9.1.2020):
 • Prezentace semestrálních prací

 • Contact:
  Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
  Department of Circuit Theory
  Technicka 2, 166 27 Prague 6, Czech Republic
  Phone: +420 2435 2236, e-mail: cmejla at fel.cvut.cz