logo_FEL                         


Rada programu Elektronika a komunikace FEL ČVUT v Praze,
Katedra teorie obvodů FEL ČVUT v Praze,
Česká akustická společnost
a HUMUSOFT

vyhlašují studentskou soutěž

SYNTH CHALLENGE 2016
syntéza zvuků a hudebních nástrojů
v programovém prostředí MATLAB

 

soutěže se mohou zúčastnit studenti v kategorii pro bakalářské
nebo magisterské studium zasláním tří úloh


 Kategorie pro bakalářské studium:

a)     Syntéza libovolného sólového hudebního nástroje pro některou z následujících skladeb:

           - J.S.Bach "Dobře temperovaný klavír - preludium a fuga BWV 846"

           - A.Dvořák "Humoreska"

b)     Dvě oktávy durové hudební stupnice pro vybraný sólový hudební nástroj z předchozího bodu

c)      Libovolná vlastní realizace audio syntézy v MATLABu (možnost i nehudebních zvuků)


 Kategorie pro magisterské studium:

a)     Syntéza orchestrálních nástrojů pro symfonickou báseň B.Smetany "Vltava"

b)     Tři oktávy durové hudební stupnice, ve které se vystřídají vytvořené hudební nástroje

c)      Libovolná vlastní realizace audio syntézy v MATLABu (možnost i nehudebních zvuků)


Pravidla soutěže:

a)     všechny algoritmy audio syntézy musí být naprogramovány v prostředí MATLAB

b)     pro tvorbu skladeb použijte vlastních nebo volně šiřitelných MIDI souborů

c)      pro převod MIDI souborů do MATLABu využijte "MIDI toolboxu"

           - funkce main.m obsahuje ukázky syntézy sólových nástrojů i polyfonie

           - vlastní audio syntéza se píše do souborů synth.m,

              do které lze psát vlastní funkce jednostlivých nástrojů

d)     výstupní soubory audio syntézy budou ve formátu *.wav

e)     do 31.12.2016, 24:00 odešlete na adresu synthchallenge2016@gmail.com:

           - všechny zdrojové soubory syntézy ve formátu *.m

           - použité zdrojové midi soubory *.mid

           - tři výstupní syntetické soubory ve formátu *.wav

             (povinná skladba, stupnice, vlastní volba)

           - zprávu s popisem všech použitých technik audio syntézy a odkazy na zdroje

f)      výstupní syntetické soubory (*.wav) soutěžících budou zveřejněny na webovských stránkách


Kontakt: synthchallenge2016@gmail.com

Plakát soutěže ke stažení: plakat.pdf

 

VÝSLEDKY