logo_FEL                         


Rada programu Elektronika a komunikace FEL ČVUT v Praze,
Katedra teorie obvodů FEL ČVUT v Praze,
Česká akustická společnost
a HUMUSOFT

vyhlašují II. ročník studentské soutěže

SYNTH CHALLENGE 2017
syntéza zvuků a hudebních nástrojů
v programovém prostředí MATLAB

 

soutěže se mohou zúčastnit studenti středních a vysokých škol
zasláním tří úloh


 Kategorie pro střední školy a pro bakalářské studium:

a)     Syntéza libovolného sólového hudebního nástroje pro skladbu:

Nikolaj Rimskij Korsakov "Let čmeláka",

pro syntetický nástroj vyberte vhodný MIDI soubor:

           Bumble01.mid (zjednodušené aranžmá pro klavír a strunné nástroje),

           Bumble02.mid (aranžmá pro výše položené nástroje včetně znělých perkusí),

           Bumble03.mid (aranžmá pro basové a dechové nástroje).

b)     Dvě oktávy durové hudební stupnice pro vybraný sólový hudební nástroj z předchozího bodu.

c)      Libovolná vlastní realizace audio syntézy v MATLABu (možnost i nehudebních zvuků).


 Kategorie pro magisterské studium:

a)     Syntéza nástrojů a nehudebních zvuků ve skladbě:
Paul McCartney a John Lennon "Yellow Submarine" s využitím MIDI souboru Submarine.mid.

V přiloženém MIDI souboru je použito celkem 23 typů hudebních nástrojů a zvuků:
vibrafon, akustické kytary s ocelovými a nylonovými strunami, pizzicato na kontrabas, tuba, pozoun, trumpeta, příčná flétna, 13 různých doprovodných bicích nástrojů, sbor zpívající samohlásku /a/ a mořský příboj.
Celkový charakter skladby musí zůstat zachován – je požadována syntéza kytar, perkusí, žesťů, hlasu a příboje. Hlavní melodický nástroj – vibrafon, lze nahradit jiným nástrojem. Ostatní nástroje lze obměňovat a redukovat.

b)     Tři oktávy durové hudební stupnice, ve které se vystřídají vytvořené hudební nástroje
následované použitými nehudebními zvuky.

c)      Libovolná vlastní realizace audio syntézy v MATLABu (možnost i nehudebních zvuků).

Ve volné skladbě lze vytvářet libovolné zvuky, včetně syntézy čistě syntetických nástrojů (např. Theremin, Hammondovy varhany, zvuky FM syntezátorů, …) a každodenní zvuky.

Ke zvýraznění skladeb lze použít různé efekty jako reverb, echo, chorus, stereo, a další.


Pravidla soutěže:

a)     všechny algoritmy audio syntézy musí být naprogramovány v prostředí MATLAB

b)     pro tvorbu skladeb použijte vlastních nebo volně šiřitelných MIDI souborů

c)      pro převod MIDI souborů typu 0 do MATLABu použijte MIDI Toolbox (verze 2.0)

           • funkce main.m obsahuje ukázky syntézy sólových nástrojů i polyfonie

           • vlastní audio syntéza se píše do souboru synth.m,

             do kterého lze psát vlastní funkce jednotlivých nástrojů

           • soubory MIDI, používané při syntéze, musí být v adresáři midi

           • výstupní syntetizované soubory *.m4a budou uloženy do adresáře result

d)     výstupní soubory audio syntézy budou ve formátu *. m4a

e)     do 31.12.2017, 24:00 odešlete na adresu synthchallenge@fel.cvut.cz:

           • všechny zdrojové soubory syntézy ve formátu *.m

           • použité zdrojové midi soubory *.mid

           • tři výstupní syntetické soubory ve formátu *. m4a

             (povinná skladba, stupnice, vlastní volba)

           • zprávu s popisem všech použitých technik audio syntézy a s odkazy na zdroje

f)      výstupní syntetické soubory (*.m4a) soutěžících budou zveřejněny na webovských stránkách

g)     slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, s předáním věcných cen v jednotlivých kategoriích,

se uskuteční ve středu 10.ledna 2018, v 10:00 ve FEL CAFÉ, Technická 2, 166 27 Praha 6.


Kontakt: synthchallenge@fel.cvut.cz

Plakátky soutěže ke stažení: SYNTCHALLENGE2017.pdf, ZADANI2017.pdf

 

VÝSLEDKY2017
VÝSLEDKY2016