logo_FEL                         


Rada programu Elektronika a komunikace FEL ČVUT v Praze,
Katedra teorie obvodů FEL ČVUT v Praze,
Česká akustická společnost
a HUMUSOFT

vyhlašují III. ročník studentské soutěže

SYNTH CHALLENGE 2018
syntéza zvuků a hudebních nástrojů
v programovém prostředí MATLAB

soutěže se mohou zúčastnit studenti všech typů škol zasláním tří úloh


Zadání soutěže:

 

a)     Syntéza hudebních nástrojů v jedné z následujících skladeb s využitím MIDI souborů:

 

i)              Julius Fučík "Vjezd gladiátorů". V přiloženém MIDI souboru gladiators.mid je použito smyčcových souborů, žesťových dechových nástrojů (žesťové sekce, trubka, pozoun a tuba), dřevěných  nástrojů (příčná flétna a klarinet) a bicích nástrojů (tympány, zvonkohra, kopák, virbl, kotel a crash činel).

nebo

ii)             Jim Parker ústřední melodie ze seriálu "Vraždy v Midsomeru", s využitím MIDI souboru midsomer.mid, ve kterém je použito pět nástrojů (píšťalka, piano, basklarinet, violoncello a kontrabas). V originální skladbě je místo píšťalky jako hlavní nástroj použit elektronický nástroj Theremin.

 

b)     Tři oktávy durové hudební stupnice, ve které se vystřídají vytvořené hudební nástroje, případně následované zvuky perkusí.

 

c)      Libovolná vlastní realizace audio syntézy v MATLABu (možnost i nehudebních zvuků).

Ve volné skladbě lze vytvářet libovolné zvuky, včetně syntézy čistě syntetických nástrojů (např. Theremin, Hammondovy varhany, zvuky FM syntezátorů, …) a každodenní zvuky.

Ke zvýraznění skladeb lze použít různé efekty jako reverb, echo, chorus, stereo, a další.

 


Pravidla soutěže:

a)     všechny algoritmy audio syntézy musí být naprogramovány v prostředí MATLAB

b)     pro tvorbu skladeb použijte vlastních nebo volně šiřitelných MIDI souborů

c)      pro převod MIDI souborů typu 0 do MATLABu použijte MIDI Toolbox

           • funkce main.m obsahuje ukázky syntézy sólových nástrojů i polyfonie

           • vlastní audio syntéza se píše do souboru synth.m,

             do kterého lze psát vlastní funkce jednotlivých nástrojů

           • soubory MIDI, používané při syntéze, musí být v adresáři midi

           • výstupní syntetizované soubory *.m4a budou uloženy do adresáře result

d)     výstupní soubory audio syntézy budou ve formátu *. m4a

e)     do 31.12.2018, 24:00 odešlete na adresu synthchallenge@fel.cvut.cz:

           • všechny zdrojové soubory syntézy ve formátu *.m

           • použité zdrojové midi soubory *.mid

           • tři výstupní syntetické soubory ve formátu *. m4a

             (povinná skladba, stupnice, vlastní volba)

           • zprávu s popisem všech použitých technik audio syntézy a s odkazy na zdroje

f)      výstupní syntetické soubory (*.m4a) soutěžících budou zveřejněny na webovských stránkách

g)     slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, s předáním věcných cen v jednotlivých kategoriích,

se uskuteční ve středu 9.ledna 2019, v 10:00 ve FEL CAFÉ, Technická 2, 166 27 Praha 6.


Kontakt: synthchallenge@fel.cvut.cz

Plakátky soutěže ke stažení: SYNTCHALLENGE2018.jpg, ZADANI2018.pdf

 

VÝSLEDKY2016, VÝSLEDKY2017, VÝSLEDKY2018