logo_FEL                         


Rada programu Elektronika a komunikace FEL ČVUT v Praze,
Katedra teorie obvodů FEL ČVUT v Praze,
Česká akustická společnost
a HUMUSOFT

vyhlašují IV. ročník studentské soutěže

SYNTH CHALLENGE 2019
syntéza zvuků a hudebních nástrojů
v programovém prostředí MATLAB

soutěže se mohou zúčastnit studenti všech typů škol zasláním tří úloh


Zadání soutěže:

 

a)     Syntéza hudebních nástrojů v jedné z následujících skladeb s využitím MIDI souborů:

 

i)              Karel Svoboda "Tři oříšky pro Popelku". V přiloženém MIDI souboru popelka.mid je použito příčné flétny, klavíru, fagotu a smyčců.

nebo

ii)             Benny Andersson & Björn Ulvaeus "Waterloo", s využitím MIDI souboru waterloo.mid,
ve kterém je použito sborového zpěvu (vokál A), klavíru, trubky, altsaxofonu a elektrických kytar.

 

b)     Tři oktávy durové hudební stupnice, ve které se vystřídají vytvořené hudební nástroje, případně následované zvuky perkusí.

 

c)      Libovolná vlastní realizace audio syntézy v MATLABu (možnost i nehudebních zvuků).

Ve volné skladbě lze vytvářet libovolné zvuky, včetně syntézy čistě syntetických nástrojů (např. Theremin, Hammondovy varhany, zvuky FM syntezátorů, …) a každodenní zvuky.

Ke zvýraznění skladeb lze použít různé efekty jako reverb, echo, chorus, stereo, a další.

 


Pravidla soutěže:

a)     všechny algoritmy audio syntézy musí být naprogramovány v prostředí MATLAB

b)     pro tvorbu skladeb použijte vlastních nebo volně šiřitelných MIDI souborů

c)      pro převod MIDI souborů typu 0 do MATLABu použijte MIDI Toolbox

           • funkce main.m obsahuje ukázky syntézy sólových nástrojů i polyfonie

           • vlastní audio syntéza se píše do souboru synth.m,

             do kterého lze psát vlastní funkce jednotlivých nástrojů

           • soubory MIDI, používané při syntéze, musí být v adresáři midi

           • výstupní syntetizované soubory *.m4a budou uloženy do adresáře result

d)     výstupní soubory audio syntézy budou ve formátu *. m4a

e)     do 31.12.2019, 24:00 odešlete na adresu synthchallenge@fel.cvut.cz:

           • všechny zdrojové soubory syntézy ve formátu *.m

           • použité zdrojové midi soubory *.mid

           • tři výstupní syntetické soubory ve formátu *. m4a

             (povinná skladba, stupnice, vlastní volba)

           • zprávu s popisem všech použitých technik audio syntézy a s odkazy na zdroje

f)      výstupní syntetické soubory (*.m4a) soutěžících budou zveřejněny na webovských stránkách

g)     slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, s předáním věcných cen v jednotlivých kategoriích,

se uskuteční ve středu 8.ledna 2020, v 10:00 ve FEL CAFÉ, Technická 2, 166 27 Praha 6.


Kontakt: synthchallenge@fel.cvut.cz

Plakátky soutěže ke stažení: SYNTCHALLENGE2019.jpg, ZADANI2019.pdf

 

VÝSLEDKY2016, VÝSLEDKY2017, VÝSLEDKY2018,