Úvod do bioinženýrství­ (BVB31UBI)

Anotace


Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o problematice a rozsahu oboru biomedicínského inženýrství. Z toho důvodu předmět poskytuje jak základní vhled do technických a medicínských aspektů biomedicínského inženýrství, tak také stručný úvod do historie a etické problematiky oboru. Dalším cílem je představit studentům bakalářského programu Lékařská elektronika a bioinformatika možné směry studia a projekty, do kterých se mohou zapojit. Proto lze blok přednášek zaměřený na technickou a medicínskou tématiku rozdělit do dvou úrovní. V první úrovni přednášky ilustrují šíři biomedicínského inženýrství. Ve druhé úrovni se pak přednášky hlouběji zaměřují na témata, se kterými se budou studenti ve studiu nadále setkávat. Předmět je primárně koncipován pro studenty prvního semestru Bc. oboru Lékařská elektronika a bioinformatika.

Literatura[1] Rozman, J. Elektronické přístroje v lékařství. Praha. Academia, Česká matice technická, č. spisu 494, roč. 111., 2006. ISBN 80-200-1308-3.
[2] Enderle, JD, & Bronzino, J. Introduction to biomedical engineering (3rd ed.). Burlington, Mass.: Academic Press, (2012).
[3] Bronzino, J, Peterson, D. Biomedical Engineering Fundamentals. Boca Raton: CRC Press, (2015). https://doi.org/10.1201/b15482 (dostupné jako ebook na stránkách Ústřední knihovny ČVUT) [E-book dostupný z IP fakulty]

Základní informace k předmětu


Garant a přednášející­: Ing. Michal Novotný, Ph.D. (novotm26@fel.cvut.cz) Přednášející­:
 • Ing. Petr Ježdík, Ph.D. (petr.jezdik@fel.cvut.cz)
 • MUDr. Barbora Beňová
 • prof.Ing. Jan Holub, Ph.D.(holubjan@fel.cvut.cz)
 • doc.Ing Jiří Kléma,. Ph.D.(klema@fel.cvut.cz)
 • prof. Dr. Ing. Jan Kybic (kybic@fel.cvut.cz)

  Vedení­ laboratoře:
 • Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.(fabiav1@fel.cvut.cz)
 • Ing. Petr Ježdík, Ph.D. (petr.jezdik@fel.cvut.cz)

  Rozvhr:
  Přednášky:
  1. (MS Teams; 24.09.2020: 12:45)
   Bioinženýrství: Obecný, historický a etický rámec bioinženýrství
  2. (MS Teams; 01.10.2020: 12:45)
   Lékařská technika: Design lékařských přístrojů
  3. (MS Teams; 08.10.2020: 12:45)
   Lékařská technika: Biologické signály a jejich analýza
  4. (MS Teams; 15.10.2020: 12:45)
   Lékařská technika: Diagnostika
  5. (MS Teams; 22.10.2020: 12:45)
   Diagnostika: Neurodegenerativní onemocnění
  6. (MS Teams; 29.10.2020: 12:45)
   Diagnostika: Analýza epileptiformní aktivity + 1.TEST
  7. (?; 05.11.2020: 12:45)
   Diagnostika: Zpracování lékařských obrazů
  8. (?; 12.11.2020: 12:45)
   Diagnostika: Bioinformatika a Data mining
  9. (?; 19.11.2020: 12:45)
   Diagnostika: Genetika pro neuroinženýrství
  10. (?; 26.11.2020: 12:45)
   Lékařská technika: Terapie
  11. (?; 02.12.2020: 12:45)
   Terapie: Epileptochirurgie a komentovaný záznam operace + 2.TEST
  12. (?; 09.12.2020: 12:45)
   Lékařská technika: Protetika a wearables
  13. (?; 16.12.2020: 12:45)
   Osobní zkušenost absolventů
  14. (?; 07.01.2020: 12:45)
   Lékařská technika: Modely + 3.TEST
 • Cvičení(Distančně): V současné situaci ohledně viru SARS-CoV2 nebudou realizována prezenční cvičení. Jako náhrada budou studentům poskytnuta témata pro vypracování rešerše na téma dle jejich výběru.

  Pravidla pro hodnocenní


  PODMÍNKOU KLASIFIKOVANÉHO ZÁPOČTU JE ZISK ALESPOŇ 50 BODŮ V PRŮBĚHU SEMESTRU


  Celkové hodnocení klasifikovaného zápočtu se bude skládat:

  75 bodů Semestrální testy
  • 25 bodů První semestrální test (6. týden)
  • 25 bodů Druhý semestrální test (11. týden)
  • 25 bodů Třetí semestrální test (14. týden)
  30 bodů Zpracování praktických úloh ze cvičení
  • 20 bodů Obsahová část rešerše
  • 10 bodů Formální náležitosti

  5 bodů Docházka a aktivita na cvičeních


  Výsledné hodnocení­:
 • A ... 91 až 100+
 • B ... 81 až 90
 • C ... 71 až 80
 • D ... 61 až 70
 • E ... 51 až 60
 • F ... < 50

  Termíny exkurzí


  Budou doplněnyny na v průběhu semestru.

  Náhradní termíny testů


  Budou doplněnyny před koncem semestru.

  Studijní­ materiály


  1. týden (24.09.2020):
  Bioinženýrství: Obecný, historický a etický rámec bioinženýrství [1. přednáška]
  Přednášející: Ing. Michal Novotný, Ph.D.

  2. týden (01.10.2020):
  Lékařská technika: Design lékařských přístrojů
  Přednášející: prof.Ing. Jan Holub, Ph.D.

  3. týden (08.10.2020):
  Lékařská technika: Diagnostika
  Přednášející: Ing. Michal Novotný, Ph.D.

  4. týden (15.10.2020):
  Lékařská technika: Biologické signály a jejich analýza
  Přednášející: Ing. Michal Novotný, Ph.D.

  5. týden (22.10.2020):
  Diagnostika: Neurodegenerativní onemocnění
  Přednášející: Ing. Michal Novotný, Ph.D.

  6. týden (29.10.2020):
  Diagnostika: Analýza epileptiformní aktivity
  Přednášející: Ing. Petr Ježdík, Ph.D.

  7. týden (05.11.2020):
  Diagnostika: Zpracování lékařských obrazů
  Přednášející: prof. Dr. Ing. Jan Kybic

  8. týden (12.11.2020):
  Diagnostika: Bioinformatika a Data mining
  Přednášející: doc.Ing Jiří Kléma,. Ph.D.

  9. týden (19.11.2020):
  Diagnostika: Genetika pro neuroinženýrství
  Přednášející: Ing. Petr Ježdík, Ph.D. a MUDr. Barbora Beňová

  10. týden (26.11.2020):
  Lékařská technika: Terapie
  Přednášející: Ing. Michal Novotný, Ph.D.

  11. týden (02.12.2020):
  Terapie: Epileptochirurgie a komentovaný záznam operace
  Přednášející: Ing. Petr Ježdík, Ph.D.

  13. týden (09.12.2020):
  Osobní zkušenost absolventů
  Přednášející: Ing. Michal Novotný a Ing. Petr Ježdík, Ph.D.

  14. týden (07.01.2020):
  Lékařská technika: biologické modely
  Přednášející: Ing. Michal Novotný, Ph.D.

 • Contact:
  Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
  Department of Circuit Theory
  Technicka 2, 166 27 Prague 6, Czech Republic
  Phone: +420 2435 2236, e-mail: cmejla at fel.cvut.cz