Analýza experimentálních dat (B2M31AED)

Anotace


V rámci předmětu „Analýza experimentálních dat“ se studenti naučí aplikovat základní metody statistických analýz a strojového učení pro vyhodnocení a interpretaci dat. V rámci cvičení budou studenti zpracovávat a vyhodnocovat dílčí úlohy na reálných datech z oblasti zpracování signálů v neurovědách. V rámci semestrální práce budou studenti řešit komplexní úlohu a na závěr prezentovat výsledky jejich práce. Cílem předmětu je studenty seznámit s praktickým využitím základních statistických metod a také naučit je kriticky myslet a získat dovednosti při samostatném řešení praktických úkolů.

Literatura[1] Vidakovic B. Statistics for bioengineering sciences: with Matlab and WinBUGS support. New Yourk: Springer, 2011.
[2] Hastie T, Tibshirani R, Friedman JH. The elements of statistical learning : data mining, inference, and prediction: with 200 full-color illustrations. New York: Springer, 2001.
[3] Meloun M, Militký J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha: Academia, 2004. [PDF]

Základní informace k předmětu


Garant a přednášející: Ing. Jan Rusz, Ph.D. (ruszjan at fel.cvut.cz)

Vedení laboratoře: Ing. Jan Hlavnička (hlavnjan at fel.cvut.cz)

Rozvhr:
 • Přednášky (T2:A4-405): čtvrtek 12:45-14:15
 • Cvičení (T2:A4-405): čtvrtek 14:30-16:00

  Pravidla pro hodnocení a podmínky udělení zápočtu


  PODMÍNKOU ZÁPOČTU JE VYPRACOVÁNÍ A ODPREZENTOVÁNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
 • Zadání semestrální práce je pro každou dvojici studentů individuální.

  Celkové hodnocení zkoušky se bude skládat:
 • 20 bodů - práce na cvičeních v semestru (10 cvičení x 2 body)
 • Bonus max 20 bodů - termínované domácí bonusové úlohy bodované dle obtížnosti
 • 30 bodů - kvalita zpracování a obsah odevzdané semestrální práce [PDF]
 • 10 bodů - prezentace výsledků (poslední týden výuky) [PDF]
 • 10 bodů - posudek na semestrální práci zadaného kolegy [PDF]
 • 30 bodů - zkouška (3 otázky x 3 body)

  Výsledné hodnocení:
 • A ... 91 až 100+
 • B ... 81 až 90
 • C ... 71 až 80
 • D ... 61 až 70
 • E ... 51 až 60
 • F ... < 50

  [Průběžné hodnocení]

  Varianty semestrálních prací


 • Varianta A: Muhammad Ali [ZIP]
 • Varianta B: Analýza chůze u roztroušené sklerózy [ZIP]
 • Varianta C: Řeč a porucha chování v REM spánku [ZIP]
 • Varianta D: Kontrola hlasitosti u Huntingtonovy nemoci [ZIP]
 • Varianta E: Pohyby očí a stárnutí [ZIP]
 • Varianta F: Pohyby očí a porucha chování v REM spánku [ZIP]
 • Varianta G: Ovlivnění nazality poruchou basálních ganglií [ZIP]

  [Výběr variant pro skupiny]

  Termíny zkoušek


  Jsou vypsány v KOSu: úterý 15.1.2019, 29.1.2019 a 12.2.2019 od 10:00 v místnosti T2:A4-405.

  Studijní materiály


  1. týden (4.10.2018):
 • Úvod do analýzy experimentálních dat [PDF]
 • Seznámení s daty z oblasti zpracování signálů v neurovědách [PDF]

  Cvičení: Úvod do prostředí Matlab [m-file]

  2. týden (11.10.2018):
 • Úvod do statistiky (základní statistické parametry, pravděpodobnostní distribuce, vykreslení statistických dat) [PDF] [Matlab code]

  Cvičení: Úvod do statistiky [PDF] [Data]

  3. týden (18.10.2018):
 • Testování hypotéz (skupinové rozdíly, párové testy, velikost účinku) [PDF] [Matlab code]

  Cvičení: Skupinové rozdíly [PDF] [Data]

  4. týden (25.10.2018):
 • Korelace (Testování normality dat, parametrické vs. neparametrické testy) [PDF] [Matlab code]

  Cvičení: Korelace [PDF] [Data]

  5. týden (1.11.2018):
 • Analýza variance (ANOVA) (Post-hoc testy) [PDF]

  Cvičení: ANOVA [PDF] [Data]

  6. týden (8.11.2018):
 • Chyby I. a II. typu (mnohočetná srovnání, odhad velikosti vzorku) [PDF] [Matlab code]

  Cvičení: Odhad velikosti vzorku [PDF] [Data]

  7. týden (15.11.2018):
 • Vícerozměrná ANOVA (analýza kovariance, multivariantní ANOVA, ukázka řešení výzkumného projektu s využitím vícerozměrné ANOVA) [PDF] [Matlab code]

  Cvičení: Vícerozměrná ANOVA [PDF] [Data]

  8. týden (22.11.2018):
 • Modely (regresní analýza) [PDF] [Matlab code]

  Cvičení: Regresní analýza [PDF] [Data]

  9. týden (29.11.2018):
 • Klasifikátory (logistická regrese, lineární diskriminační analýza, support vector machine) [PDF] [Matlab code]

  Cvičení: Klasifikátory [PDF] [Data]

  10. týden (06.12.2018):
 • Strojové učení (ukázka strojového učení s využitím SVM, validace modelu, míry hodnocení klasifikace) [PDF] [Matlab code]

  Cvičení: Trénování modelu [PDF] [Data]

  11. týden (13.12.2018):
 • Shlukování (K-means, EM algoritmus) [PDF] [Matlab code]

  Cvičení: Shlukování [PDF] [Data]

  12. týden (20.12.2018):
 • Konzultace semestrálních prací (rezerva)

  13. týden (3.1.2019):
 • Redukce dat (analýza hlavních komponent - PCA), Interpretace dat („Jak sepsat a prodat výsledky své práce“) [PDF]

  Cvičení: Konzultace semestrálních prací

  14. týden (10.1.2019):
 • Prezentace semestrálních prací

 • Contact:
  Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
  Department of Circuit Theory
  Technicka 2, 166 27 Prague 6, Czech Republic
  Phone: +420 2435 2236, e-mail: cmejla at fel.cvut.cz