Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze,
Fyziologický ústav AV ČR,
HUMUSOFT
a MathWorks

vyhlašují studentskou soutěž

BIOSIGNAL CHALLENGE 2017


detekce epileptických mikrozáchvatů
v programovém prostředí MATLAB

soutěže se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol v České republice
a na Slovensku zasláním výsledného řešení


 

Pravidla soutěže:

a)     všechny algoritmy detekce musí být naprogramovány v prostředí MATLAB

b)     začátek soutěže bude 20. února 2017, kdy budou zveřejněny nově trénovací signály

c)      zadání soutěže

d)     trénovací signály a ověřovací funkce data.zip

e)     do 19. května 2017, 24:00 odešlete na adresu biosignalchallenge@fel.cvut.cz :

           - všechny zdrojové soubory detekce ve formátu *.m

           - zprávu s popisem všech použitých technik a odkazy na zdroje

f)      výsledky budou zveřejněny na webovských stránkách a v prostorách ČVUT FEL
v týdnu od 29. května do 2. června 2017

g)     na základě celkových výsledků budou vyhlášena a odměněna první tři místa formou finančního daru: 1. místo 400,- USD, 2. místo 350,- USD, 3. místo 250,- USD


Vyhodnocení soutěže:

do soutěže bylo zasláno 16 prací

ČVUT FEL BMII             

7x

ČVUT FEL EK                

6x

ČVUT FBMI Klad no

1x

VŠCHT Praha               

1x

VÚT FEKT Brno             

1x

 

Nejlepší práce

Benešová Michaela       

ČVUT FEL BMII

Domankuš Miroslav      

ČVUT FEL BMII

Kaštánková Jana

ČVUT FEL BMII

Kumpošt Vojtěch        

ČVUT FEL BMII

Kozitsyna Anastasia      

ČVUT FEL EK

Nejedlý Petr
Beháňová Andrea

VUT FEKT Brno

 

Oceněné práce

Kumpošt Vojtěch

1.     cena

Nejedlý Petr
Beháňová Andrea       

2.     cena

Domankuš Miroslav

3.     cena

 

FOTOGALERIE


Kontakt: biosignalchallenge@fel.cvut.cz
Plakát soutěže ke stažení: plakat.pdf